บริษัท พี.วีล โปรดักส์ จำกัด

ABOUT US

R500 ยูรีเทนขาเป็น
บริษัท พี.วีล โปรดักส์ จำกัด

ประวัติ ความเป็นมา

เราเริ่มต้นจากการผลิตลูกล้อรถเข็นทั่วไปในปี 2543 และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นจนกระทั่งได้จดทะเบียนการค้าในปี พ.ศ.2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายว่า “ต้องการให้ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ลูกล้อ ในราคาคุ้มค่า คุ้มราคาและมีบริการหลังการขายที่ดี” จึงมีการรับประกันสินค้าและพร้อมปรับปรุงสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ในปี 2550 เราได้ขยายศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเราได้ทำการย้ายโรงงานเพื่อสามารถรองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000,000 บาท พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น

กว่า 10 ปี บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารกิจการโดยยึดมั่นในคุณธรรมและควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด อันส่งผลให้ บริษัท พี.วีล โปรดักส์ จำกัด สามารถยืนหยัดธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และพร้อมที่ก้าวต่อไป เพื่อขยายธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

VISION

“เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”