เราเริ่มต้นจากการผลิตลูกล้อรถเข็นทั่วไปในปี 2543 และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นจนกระทั่งได้จดทะเบียนการค้าในปี พ.ศ.2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  โดยมีเป้าหมายว่า“ต้องการให้ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ลูกล้อ ในราคาคุ้มค่า คุ้มราคาและมีบริการหลังการขายที่ดี” จึงมีการรับประกันสินค้าและพร้อมปรับปรุงสินค้าให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
     ในปี 2550 เราได้ขยายศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเราได้ทำการย้ายโรงงาน เพื่อสามารถรองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000,000 บาท พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น
     กว่า 10 ปี บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารกิจการโดยยึดมั่นในคุณธรรมและควบคุมคุณภาพอย่าเคร่งครัด  อันส่งผลให้ ณ วันนี้ บริษัท พี.วีล โปรดักส์ จำกัด สามารถยืนหยัดธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และพร้อมที่ก้าวต่อไปเพื่อขยายธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตต่อไปอีกไม่หยุดยั้ง

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และพร้อมก้าวเข้าสู่AEC”
 


 

พันธกิจ

1.    เรามุ่งสร้างความพึงพอใจ โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นมิตร
2.    เราพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.    เราสรรหาช่องทางในการขยายตลาดเพื่อรองรับ AEC 
4.    เราปฎิบัติและบริการลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

 

 

Copyrights © 2015 by Seven Republic